โปรแกรมการให้บริการ

เราช่วยลูกค้าให้ได้คำตอบที่มีความหมายต่อธุรกิจที่สำคัญและปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์

"โรงงานเราได้ใช้งาน "ESI" การตรวจวัดความพึงพอใจของพนักงาน และ "CSI" การตรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้า มาหลายปีแล้ว ความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่นในการให้บริการ และ ความสามารถการวิเคราะห์ ของ อาจารย์จุง น่าประทับใจอย่างมาก เมื่อได้เห็นรายงาน รู้ได้ว่าระบบดัชนีชี้วัดชั้นนำจะทำให้โรงงานของเราสมบูรณ์แบบ ผลักดันการทำงานและการบริหารจัดการของหัวหน้างานในโรงงานเราได้อย่างดีเยี่ยม" คุณพลเทพ มาศรังสรรค์ ผู้บริหาร PP PackagingSENIOR LEADER

โปรแกรม "การกำหนด วิสัยทัศน์ และ แนวทางการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ"

ผู้นำอาวุโสสามารถผลักดันการสร้างคุณค่าที่ลึกซึ้งและการเปลี่ยนแปลงองค์กร การเป็นผู้นำด้วย วิสัยทัศน์ และ เป้าหมาย โดยเข้าร่วมโปรแกรมผู้นำแบบ 360 ° ของเรา จากการทำงานของลูกค้าของเรา เราได้ตรวจสอบความสามารถในการเป็นผู้นำ ผู้บริหารทุกระดับ และ สามารถผลักดันให้ องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่ควรจะเป็นในสถาณการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ตามสถานการณ์ขององค์กรMANAGERS

ผู้จัดการมักเป็นตัวแทนของโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างผู้นำในอนาคตและผลักดันการปรับปรุงองค์กร เครื่องมือของเรารวบรวมข้อเสนอแนะในระดับผู้จัดการสองระดับ ได้แก่ ระดับอาวุโสและระดับปฏิบัติงาน เพื่อใช้ข้อมูลในการสร้างความพร้อมผลักดันความสามารถและพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้จัดการ

นำผลสะท้อนจากลูกค้าเพื่อให้ผู้จัดการสามารถมีแนวทางในการดำเนินงาน และ นำข้อเสนอแนะของผู้จัดการไปตรวจสอบความต้องการของลูกคุ้า อีกทั้งยั้งสามารถสะท้อนให้เห็น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการ และ ผู้จัดการกับ พนักงาน เป็นมุมมอง 360 องศา ในการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผู้จัดการแต่ละระดับINDIVIDUAL CONTRIBUTORS

พนักงานแต่ละคนในองค์กร จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ วันต่อวัน ตามผลการทำงาน และ ประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือของเราจะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน ในแต่ละวัน

เครื่องมือของเราจะสะท้อนให้เห็นฟถึง ความต้องการสนับสนุนของพนักงาน ความคิดเห็น ความต้องการ การตอบสนองต่อนโยบาย คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมที่สำคัญรวมถึงทักษะทั่วไปเฉพาะงาน ว่าพนักงานควรได้รับการสนับสนุนเช่านใด

รูปแบบการแสดงผลและการรายงานที่ครอบคลุมของเราจะช่วยให้พนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะ ทั้งกลุ่มพนักงานขนาดเล็กและกลุ่มพนักงานขนาดใหญ่ บนพื้นฐานที่คุ้มค่าอย่างน่าประหลาดใจ

.


NEW HIRES

การใช้เครื่องมือในการจ้างงานใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กร มีแรงผลักดันในการทำงาน และทำงานได้นาน ด้วยเครื่องมือของเรา ส่งเสริมให้ทีมงานทรัพยากรบุคคล สรุปในประเด็นสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการจ้างงานใหม่สามารถติดตาม ผลักดันให้พนักงาน ประสบความสำเร็จ ก่อนที่พวกเขาจะหมดไฟ การติดตามและการรายงานข้อมูลเชิงลึกจะผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการจ้างงานใหม่ของคุณ

.


EMPLOYEE SUEVEY

โปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมที่รวบรวมความคิดเห็น คำติชมในระดับต่างๆขององค์กรเพื่อระบุปัญหาและขับเคลื่อนผลลัพธ์:

.


ESI : EMPLOYEE SATISFACTION INDICATORS SURVEY

เป็นโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ครอบคลุม ซึ่งจะทำให้ ผู้บริหาร เห็นจุดเด่น จุดด้อย ของการบริหารทุกระดับ จากการให้ความคิดเห็นจากพนักงาน ถึงผลที่ได้จากการบริหารจัดการของหัวหน้างาน เป็นการบูรณาการตัวชี้วัดด้านพนักงาน ลูกค้า สภาพการทำงาน และผลตอบแทน ซึ่ง เป็นการ บูรณาการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมิน เป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จทางธุรกิจ อย่างเป็นรูปธรรม

.


CORPORATE CULTURE-DRIVEN

เครื่องมือของเราพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เฉพาะองค์กร โดยจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ประสบความสำเร็จได้อย่างเหลือเชื่อ งานของเราเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นอย่างแท้จริง เฉพาะทางให้กับลูกค้า เราไม่ได้ทำการสำรวจวัฒนธรรมที่ทุกคนดำเนินการกันทั่วไป แต่เราจะกลั่นกรองวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ที่เป็นวัฒนธรรมของลูกค้า เป็นแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่าง สามารถทำให้เข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งว่าวัฒนธรรมของพวกเขาโดดเด่นอย่างไร และเมื่อ พนักงานสามารถมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนถูกต้อง ความสำเร็จขององค์กร จะถูกข้บเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

.


SUCCESS ALIGNMENT

เครื่องมือเพื่อให้ COO (Chief Operating Officers) ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ของเราจะช่วยให้พวกเขาตอบคำถามสำคัญ 3 ข้อ ในการดำเนินงานคือ:

1) กลยุทธ์ - องค์กรและพนักงานรู้หรือไม่ว่าจะไปทางใด เพื่อให้องค์กรและพนักงานประสบความสำเร็จ?

2) การปฏิบัติงาน - เรามีเครื่องมือในการผลักดัน สนับสนุนการทำงานมากน้อยเพียงใด เราจะรู้ว่า ใครทำงานได้ดี ใครทำงานได้มาก ปัญหาใดที่ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ? เป็นต้น

3) การมีส่วนร่วม - พนักงานได้รับการสนับสนุน ผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานมากน้อยเพียงใด อะไรที่จะเป็น กุญแจนำไปสู่ความสำเร็จของพนักงาน และ ความสำเร็จขององค์กร ให้ไปพร้อมๆกัน

.


DYNAMICS TEAMS

ผลงานที่มากขึ้นเกิดจากการผลักดันการทำงานในทีม…การสร้างให้พนักงาน สามารถทำงานได้หลากหลาย การมีกำหนดเวลาการทำงาน การใช้งานผู้รับเหมาภายนอก และ สายสัมพันธ์ระหว่างองค์กร จะเป็น วิธีการทำงานของคนในทีม โดยโปรแกรมของเราจะเป็นการให้ความสำคัญของคนในทีม การสร้างความเข้าใจ วิสัยทัศน์ รวมถึง การนำความคิดเห็นของทีมงาน นำมาผลักดันทีมให้เกิดผลงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เราจัดทำให้รายงานจัดอันดับพนักงานของทีมและการจัดระดับของทุกๆทีม ในทุกๆระดับของความสามารถและพฤติกรรม การประเมินเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของทีมรวมถึงจุดประสงค์ที่ใช้ร่วมกันความเป็นเพื่อนร่วมงานและความเคารพและสามารถระบุพฤติกรรมและขอบเขตที่ผิดปกติ

.


ORGANIZATIONAL INTERACTION

การเชื่อมโยงองค์กร โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีม ระหว่างแผนก เป็นรูปแบบการจัดการของเรา ที่จะผลักดันให้หน่วยงาน มีส่งมอบการทำงานที่เป็นเลิศขององค์กรให้กับลกค้า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การมีปฏิสัมพันธ์ของทุกๆฝ่ายสามารถทำให้องค์กรของคุณโดดเด่น มีแรงผลัก มีพลังงานในการขับเคลื่น และ ลดการติดขัดในการทำงานระหว่างหน่วยงาน การประเมินการสื่อสารติดต่อระหว่างองค์กรของเรารวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ - การตอบสนองเวลาส่งมอบบริการความแม่นยำในการทำงาน ฯลฯ - ในกระบวนการภายในและภายนอกที่สำคัญทั่วทั้งองค์กรของคุณ จะสามารถระบุตำแหน่งสถานการณ์ขององค์กร ว่ามีประสิทธิภาพในการสื่อสารโต้ตอบระหว่างการทำงานอย่างไร และ ควรจะปรับปรุงได้อย่างไร

ชีวิตกับงาน

จัดอบรมในองค์กรท่าน ฟรี 1 ครั้ง


(กรุงเทพฯและปริมณฑล)


Executive / Top Mamangement Coaching


Business Roadmap & Strategics Planing


จัดทำ เครื่องมือตรวจวัดธุรกิจ


Business Model Creation


สร้างโมเดลธุรกิจ


Digital Transformation Coach


โค้ชปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล


หลักสูตร Online...

สนุกและมีความสุขกับงาน


Cheery and Happy at Work


(กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร...)

วางแผนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ


Success Life Roadmaping


(กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร...)

สร้างธุรกิจ ให้เติบโต และ ยั่งยืน


Growth and Sustainable Business Model

(กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร...)

บทความที่เกี่ยวข้อง...