ชีวิตกับงาน

จัดอบรมในองค์กรท่าน ฟรี 1 ครั้ง


(กรุงเทพฯและปริมณฑล)


Executive / Top Mamangement Coaching


Business Roadmap & Strategics Planing


จัดทำ เครื่องมือตรวจวัดธุรกิจ


Business Model Creation


สร้างโมเดลธุรกิจ


Digital Transformation Coach


โค้ชปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล


หลักสูตร Online...

สนุกและมีความสุขกับงาน


Cheery and Happy at Work


(กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร...)

วางแผนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ


Success Life Roadmaping


(กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร...)

สร้างธุรกิจ ให้เติบโต และ ยั่งยืน


Growth and Sustainable Business Model

(กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร...)

บทความที่เกี่ยวข้อง...