ทักษะชีวิต

Course อบรมเชิงปฏิบัติการ (ปราจีนบุรี)


หากหนว่ยงานของท่าน ต้องการเปลี่ยนการท่องเที่ยวประจำปี ให้มีคุณค่า และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทีมงาน เพื่อให้มีสุขภาพดี จิตใจที่เข้มแข็ง อยู่กับสภาพแวดล้อม อากาศ อาหาร ที่เหมาะกับการเรียนรู้การสร้างนิสัยใหม่เพื่อสุุขภาพ และ การทำงานที่ดีขึ้น แทนการไปเที่ยวพักผ่อนประจำปีปกติ...


สถานที่อบรม "สถานฝึกอบรม อิงตะวัน" จังหวัด ปราจีนบุรี


สนติดต่อ คุณทิน โทร. 095-491-9493

Course อบรมเชิงปฏิบัติการ (ปราจีนบุรี)


ในองค์กรที่ทำ 5ส. ส่วนใหญ่ทำเพียง 4ส ขาดการสร้างนิสัย COACH ชีวิต สามารถจัดการอบรมให้ท่านในการสร้างนิสัยให้กับ ทีมงาน ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน 2 คืน มีที่พัก อาหาร และ สถานที่ ในจังหวัด ปราจีนบุรี


เปลี่ยนการท่องเที่ยวขององค์กร มาเป็นการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่จำเป็นของทีมงาน... ค่าใช้จ่ายไม่สูญเปล่า...


สนติดต่อ คุณทิน โทร. 095-491-9493

Course อบรมเชิงปฏิบัติการ (ปราจีนบุรี)


การสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ หรือ ตาม Core Values ขององค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อความสำเร็จขององค์กร แต่การเริ่มต้นพัฒนา ปูพื้นฐานลักษณะนิสัย จำเป็นต้องให้ พนักงานเข้าใจถึง หลักการและประเด็นและความสำคัญ ของ Core Values ก่อนจะสร้างพฤติกรรม และ Mind Set ใหม่ให้กับทีมงาน...


Coach ชีวิต สามารถตอบโจทย์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของทีมงานท่านได้ ผ่านกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ...


สนใจติดต่อ คุณทิน โทร.095-491-9493

หลักสูตร Online....

Minimalist Lifestyle


วิถีชีวิตที่เรียบง่าย...


Steve Jobs เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่เรียบง่าย วิถีชีวิตที่เรียบง่าย (Minimalist Lifestyle) เป็นหัวใจของความสำเร็จ อยากเป็นแบบ Steve Jobs ต้องเรียนหลักสูตรนี้...


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Orderly Home & Office Organizing


การจัดระเบียบบ้านและที่ทำงาน


บ้านจะน่าอยู่ และ มัดใจคนในบ้านได้ ต้องจัดให้เรียบร้อยดูสะดาด มีระเบียบ เรียบง่าย


(กำลังจัดทำหลักสูตร)

Building Positive Behaviro


สร้างนิสัยคิดเชิงบวก


การปรับเปลี่ยน แนวคิด ให้เป็นเชิงบวก จะทำให้ คุณได้รับผล และ ความสุขในชีวิต ที่ดีขึ้นได้อย่างไร...


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Healty Liftstyle Changes


เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ


พฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนเรา ทำให้เราป่วย โดยเฉพาะโรค Irritable Bowel Syndrome (IBS) หรือ โรคลำใส้แปรปรวน การรักษาสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ ที่ดีที่สุด คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทำได้... ถ้าได้ทำ...


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

วิถีชีวิตการแบ่งปันเพื่อสังคมที่น่าอยู่


Sharing Lifestyle & Economy


วิถีชีวิตแบบไทยในอดีต มีการแบ่งกันซึ่งกันและกัน ทำให้ สังคมของประเทศไทยเราน่าอยู่ และทำให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข... เคล็ดลับของการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" จะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณมากน้อยเพียงใด ลองมาศึกษาและปฏิบัติ ในหลักสูตรนี้ดูค่ะ...


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Building Honesty and Integrity


การสร้าง ความจริงใจและความซื่อสัตย์


การพัฒนาลักษณะนิสัยทางด้าน ความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความจริงใจ (Trust) สามารถไว้วางใจได้ (Hornesty) จนมีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) ในจิตใจ ไม่ใชเรื่องง่าย แต่สามารถพัฒนาได้ เมื่อพัฒนาแล้ว คุณจะกลายเป็นคนที่ใครต่อใคร ให้ความเชื่อถือ และ ให้ความสำคัญ...


(กำลังจัดทำหลักสูตร....)

การสื่อสารที่ทรงพลัง


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Liistening Process


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Writing Pocket Book


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Facilitator Trainer


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Execellence Coaching


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Ultimate Mentor


excellent coaching

จัดระเบียบความคิด พิชิตปัญหา


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Data Analysis


การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Create Your Model


การสร้างโมเดลของคุณเอง


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

การพัฒนาความคิด


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Holistic Development


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Creative Thinking


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Design Thinking(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

สื่อสารให้โดนใจ


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)

Fast Learning Improvement


(กำลังจัดทำหลักสูตร...)