ชีวิตกับจิตใจ

อารมณ์มีผลต่อร่างกาย แต่รู้หรือไม่ว่าอารมณ์แบบไหน ส่งผลอย่างไรกับร่างกายของเราบ้าง

 


ชีวิตจะเป็นไปได้สวยแค่ไหน ใครจะบริหารจัดการได้อย่างมีทักษะชั้นเชิง และไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร ไปได้ตลอดรอดปลอดภัยถึงเส้นชัยไหม หรือล้มเหลวระหว่างทาง...สร้างปัญหาให้กับตัวเอง ทิ้งบาดแผลให้กับคนอื่น หรือให้ผลผลิตที่ดีกับสังคม … ครอบครัวล้วนเป็นเหตุผลสำคัญของความเป็นไปในชีวิตเราทุกคน (สมัครเรียน...)

บทความที่เกี่ยวข้อง...

ช่วงที่ญี่ปุ่นถูกภัยแล้งคุกคาม เจ้าเมืองได้ออกกฎหมายขึ้นมาข้อหนึ่งว่า หาก... (อ่านต่อ...)


ชีวิตจะเป็นไปได้สวยแค่ไหน ใครจะบริหารจัดการได้อย่างมีทักษะชั้นเชิง (อ่านต่อ...)

และเหตุการณ์ตามที่หลานเขาบอกก็เกิดขึ้น ลูกค้าประจำของเขาลดลงอย่าง... (อ่านต่อ...)