Upsvfesicrbpqi3p3siq

ครอบครัวอบอุ่น คุณสร้างได้

สายสัมพันธ์ที่อบอุ่น เริ่มต้นที่คุณทำให้อบอุ่นได้

   Watch Promo

ครอบครัว เป็นสายสัมพันธ์ความรักความอบอุ่น เป็นต้นแหล่งพลังชีวิตอันสำคัญ ที่จะทำให้เราก้าวไปเผชิญโลกกว้าง ได้อย่างกล้าหาญ มั่นใจ ในทุกภาระกิจ… ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อที่จะต้องเข้าสู่สมรภูมิของการทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว คุณแม่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้าน และหลายบ้านคุณแม่สู้ในสมรภูมิเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณพ่อ ลูกๆ ที่กำลังเรียนรู้และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่และสร้างครอบครัว ... เป็นวัฏจักรของสายสัมพันธ์ต่อไป

ชีวิตจะเป็นไปได้สวยแค่ไหน ใครจะบริหารจัดการได้อย่างมีทักษะชั้นเชิง และไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร ไปได้ตลอดรอดปลอดภัยถึงเส้นชัยไหม หรือล้มเหลวระหว่างทาง...สร้างปัญหาให้กับตัวเอง ทิ้งบาดแผลให้กับคนอื่น หรือให้ผลผลิตที่ดีกับสังคม … ครอบครัวล้วนเป็นเหตุผลสำคัญของความเป็นไปในชีวิตเราทุกคน


คอร์สครอบครัวอบอุ่น คุณสร้างได้ ...

เป็นความตั้งใจและความปรารถนาดี ที่จะแบ่งปันความรู้ หลักคิด หลักการ วิธีการ ตามแนวทางแห่งพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการสร้างและดูแลรักษาครอบครัว ให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ที่น่าอยู่ของทุกคน
ซึ่งเราเริ่มต้นตั้งแต่รากฐาน นั่นคือ ความรักของคนสองคนที่จะมาสร้างครอบครัวร่วมกัน ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องร่วมมือกัน เรียนรู้พื้นฐานของการใช้ชีวิตคู่ การเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน การเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และหลักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของครอบครัว ... จนกระทั้งการดูแลซึ่งกันและกันแม้ในวันที่อยู่ห่างไกลกันสุดภพ …


คอร์สนี้ เหมาะกับใคร?

• คอร์สนี้เหมาะกับหนุ่มสาวที่จะมีความรักและอยากจะเรียนรู้หลักการที่จะใช้ชีวิตคู่ที่หวานชื่นไปด้วยกันตลอดได้
• เหมาะกับคู่สมรสใหม่ที่ต้องการสร้างรากฐานความมั่นคงของการครองเรือน
• รวมถึงคนที่อยากจะฝึกเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการเลี้ยงลูกอย่างมากๆ เพื่อให้เติบโตมาเป็นคนดี เจริญก้าวหน้าในสังคม
• ทุกครอบครัวที่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคงด้วยรัก และยั่งยืนตลอดไป

• และเหมาะกับคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

• ได้เรียนรู้ผ่าน Video Online Course
• เปิดเผยทุกเคล็ดลับในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นได้
• ได้รับชมวิดีโอ เคล็ดลับ สร้างครอบครัวให้อบอุ่น จากหลาย ๆ ครอบครัว
• ได้รับฟังข้อมูลที่กลั่นกรองมาจากการศึกษาค้นคว้า ที่ผ่านการอ่าน การฟัง และความรู้จากหลายๆครอบครัวที่สั่งสมมา จะนำมาถ่ายทอดทั้งหมด
• สามารถกางแผนที่การเลือก,การใช้ชีวิตคู่ และการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น โดยยึดไว้เป็นแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
• สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัวได้อย่างถูกวิธี
• คอร์สเรียนออนไลน์ สะดวก สามารถเรียนตอนไหน ที่ไหนก็ได้
• ทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านวีดีโอนี้ ได้นานตลอดถึง 1 ปี

โปรโมชั่น 300 บาท


Your Instructor


ดร.เขมิกา วรสันต์โต
ดร.เขมิกา วรสันต์โต

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร DOU Online learning Program
- อาจารย์ประจำวิชา ครอบครัวอบอุ่น

การศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


การจัดทำคอร์ส "ครอบครัวอบอุ่น คุณสร้างได้" ผลิตเนื้อหาโดยทีมงานผู้บริหารโค้ชชีวิต และนำประสบการณ์จริงจากครอบครัวตัวอย่าง สัมภาษณ์จาก Key Success ต้นแบบในการดำเนินชีวิตหลายๆ ครอบครัว ที่จะทำให้ทุกคนเกิดทักษะในการจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกวิธี
 

Course Curriculum


  คุณพ่อคุณแม่ที่น่ารัก ( หรือ...คนดีที่หนึ่ง )
Available in days
days after you enroll
  ปัญหาครอบครัว...แก้ไขได้
Available in days
days after you enroll
  รักและอบอุ่นเหนือกาลเวลา
Available in days
days after you enroll
  ว่าด้วยเรื่อง พระคุณพ่อแม่
Available in days
days after you enroll
  สูตรสำเร็จ จากครอบครัวอบอุ่น
Available in days
days after you enroll
  ข้อสอบวัดความรู้-หลังเรียน
Available in days
days after you enroll

 

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
เมื่อสมัครเรียน เข้าระบบได้แล้ว สามารถเข้าเรียนได้ตลอดระยะเวลา 3 ปี

Get started now!