บทความ

บทความ

ธุรกิจ กับ สังคมยุคดิจิทัล

ธุรกิจ กับ สังคมยุคดิจิทัล โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj) มีชายคนหนึ่ง เป็นคนเมืองที่เรียนน้อย แต่มีฝีมือทางด้านการทำขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาเป็นคนที่หูตึง ดังนั้น เขาจะไม่ฟังวิทยุใดๆทั้งสิ้นตาของเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่นัก ดังนั้น เขาจึงไม่มีโทรทัศน์ในบ้านและแน่นอนว่า เขาไม่มี คอมพิวเตอร์...

READ MORE

อุบะสะเทะ : ภูเขาทิ้งคนชรา

ในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 – 1867) ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองด้วยระบบขุนนาง มีเจ้าเมืองและซามูไรที่มีอำนาจลดหลั่นกันไป ประชาชนทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าเมืองแบบไม่มีเงื่อนไข ช่วงที่ญี่ปุ่นถูกภัยแล้งคุกคามนานหลายปี เจ้าเมืองได้ออกกฎหมายขึ้นมาข้อหนึ่งว่า หากครอบครัวไหนมีพ่อแม่ที่อายุเกิน 70 ปี...

READ MORE

Vision Statement

Vision Statement ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ เป็นการประกาศทิศทาง (Roadmap) เป้าหมาย (Goals) และ วัตถุประสงค์ (Purpose) สูงสุดขององค์กร ที่ต้องการบรรลุ และ แสดงให้เห็นถึงการมองการณ์ไกลของผู้บริหาร โดยใช้การประกาศถ้อยแถลงวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานและผู้บริหารฯ ในการดำเนินงาน (Operating)...

READ MORE

OD (Organization Development) การพัฒนาองค์กร พัฒนาชีวิต

การพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร หัวหน้างาน และ พนักงานไปพร้อมๆกัน โดยพัฒนาทั้งในส่วนของกระบวนการทำงานและทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร ในระดับต่างๆ... "โค้ชชีิวิต" เรา Coach ผู้บริหาร และ เป็น Mentor ให้กับทีมงาน ทำให้การฝึกอบรม...

READ MORE

Core Value ==> Business Culture

ธุรกิจในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับ วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) มาก เพราะ เป็นการกระจายนโยบาย เป้าหมายขององค์กร มาสู่การปฏิบัติ และ เริ่มมีการกำหนด Core Value (ค่านิยมหลัก) ขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงาน เข้าใจถึง ค่านิยมที่ต้องการให้มีในพนักงาน แต่การ กำหนด Core Value...

READ MORE

โยคะ ยืดเส้น แก้อาการง่ายๆ ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจ ด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายประกอบกับการหายใจ ทำให้เกิดสมาธิและความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการฝึกฝนเพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล รายละเอียดเนื้อหาจากการเรียนคอร์สนี้ แก้ปัญหานอนหลับยาก ปวดไมเกรน อาการปวดสะบัก...

READ MORE

ครอบครัวต้นแหล่งพลังชีวิตอันสำคัญ

ครอบครัว เป็นสายสัมพันธ์ความรักความอบอุ่น เป็นต้นแหล่งพลังชีวิตอันสำคัญ ที่จะทำให้เราก้าวไปเผชิญโลกกว้าง ได้อย่างกล้าหาญ มั่นใจ ในทุกภาระกิจ… ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อที่จะต้องเข้าสู่สมรภูมิของการทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว คุณแม่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้าน...

READ MORE