ครอบครัว เป็นสายสัมพันธ์ความรักความอบอุ่น เป็นต้นแหล่งพลังชีวิตอันสำคัญ ที่จะทำให้เราก้าวไปเผชิญโลกกว้าง ได้อย่างกล้าหาญ มั่นใจ ในทุกภาระกิจ… ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อที่จะต้องเข้าสู่สมรภูมิของการทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว คุณแม่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้าน และหลายบ้านคุณแม่สู้ในสมรภูมิเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณพ่อ ลูกๆ ที่กำลังเรียนรู้และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่และสร้างครอบครัว ... เป็นวัฏจักรของสายสัมพันธ์ต่อไป

ชีวิตจะเป็นไปได้สวยแค่ไหน ใครจะบริหารจัดการได้อย่างมีทักษะชั้นเชิง และไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร ไปได้ตลอดรอดปลอดภัยถึงเส้นชัยไหม หรือล้มเหลวระหว่างทาง...สร้างปัญหาให้กับตัวเอง ทิ้งบาดแผลให้กับคนอื่น หรือให้ผลผลิตที่ดีกับสังคม … ครอบครัวล้วนเป็นเหตุผลสำคัญของความเป็นไปในชีวิตเราทุกคน
เป็นความตั้งใจและความปรารถนาดี ที่จะแบ่งปันความรู้ หลักคิด หลักการ วิธีการ ตามแนวทางแห่งพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการสร้างและดูแลรักษาครอบครัว ให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ที่น่าอยู่ของทุกคน
ซึ่งเราเริ่มต้นตั้งแต่รากฐาน นั่นคือ ความรักของคนสองคนที่จะมาสร้างครอบครัวร่วมกัน ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องร่วมมือกัน เรียนรู้พื้นฐานของการใช้ชีวิตคู่ การเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน การเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และหลักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของครอบครัว ... จนกระทั้งการดูแลซึ่งกันและกันแม้ในวันที่อยู่ห่างไกลกันสุดภพลงทะเบียน